Subnettsted test

Her er ingressen.

Alternativ bildetekst

Tittel

Her er ingress

Tittel

Her er ingress

Tittel

Her er ingressen

Aktuelt nå

Alternativ bildetekst

Tittel til aktueltsak

Her er ingressen

Tittel til enda en aktueltsak

Her finner du de sist publiserte sakene fra Statsministerens kontor og departementene.

Tittel

Her er ingressen

Flere aktuelle saker

Generelt innholdsområde

Arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett omfatter reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, om fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet.

Rapporter fra TBU

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

Mer generelt innhold

CO2-håndtering

CO2-håndtering er en nødvendig del av regjeringens ambisiøse miljøpolitikk.

Regjeringa sin strategi for CO2-handtering

Hovedmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar. Det inkluderer regjeringa sin ambisjon om å få på plass minst eitt fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innan 2020.

Strømnettet i Norge

Nettet i Norge deles inn i tre nivåer: distribusjonsnett, regionalnett og sentralnett. Nettinvesteringer er nødvendige og viktige for at vi også i fremtiden har god sikkerhet for strøm og kan utnytte ressursene vi har i landet.

Overskrift til lenkeliste

Overskrift til lenkeliste