Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 7265 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Energi

  29.07.2013 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all...En viktig del av norsk energipolitikk er å fremme energiomlegging og føre en aktiv politikk innen energieffektivisering, fornybar energi og videre utvikling av energiteknologier. Samarbeid på europeisk

 • Energi

  Tema Olje- og energidepartementet

  Et overordnet mål for energipolitikken er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Det er Olje- og energidepartementet som har ansvaret for å tilrettelegge...tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom

 • EUs 2030-rammeverk for klima- og energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø og Energi 19.12.2014
  KOM-nr.: KOM(2014)15

  EUs politikkrammeverk for klima og energi for perioden 2020 til 2030Sammendrag av innhold Det europeiske råd vedtok i oktober 2014, basert på melding om rammeverket fra EU-kommisjonen, et bindende mål...2015. Det innføres et bindende 2030-mål om minst 27 prosent fornybar energi og et indikativt mål om minst 27 prosent energieffektivisering. Målene skal gjelde på EU-nivå og ikke fordeles på hvert enkelt medlemsland

 • Fornybar energi/ren energi

  05.11.2012 Artikkel Utenriksdepartementet

  tilgang til moderne energitjenester. 1,3 milliarder har ikke tilgang til strøm. Dette er ikke bærekraftig dersom en skal nå tusenårsmålene om å redusere fattigdom. Fornybar energi: Vindmølle. (Foto: UD)...Tilgang til moderne energikilder påvirker mange aspekter i et menneskes liv, både innenfor helse, økonomisk aktivitet, utdanning og miljø. Norge har i mange år støttet energiprosjekter i sitt bistandssamarbeid

 • Kontaktinformasjon energi

  27.10.2014 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fagråd ved EU-delegasjonen Energiråd Gaute Erichsen Telefon: +32 (0) 2 238 74 45 E-post: gaute.erichsen@mfa.no Ansvarlig departement: Olje- og energidepartementet

 • Fornybar energi

  Tema Olje- og energidepartementet

 • TSI energi

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 04.10.2012
  Celexnr.: 32011D0274 Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF

  Kommisjonsvedtak av 26. april 2011 om en teknisk spesifikasjon vedrørende delsystemet energi i det transeuropeiske jernbanenesystemet for konvensjonelle tog...Sammendrag av innhold Kommisjonsvedtak 2011/274/EU...for interoperabilitet ved­rørende delsystemet energi i det transeuropeiske jernbanesystemet for konven­sjo­nelle tog (heretter omtalt «vedtaket», «TSI energi» eller «TSIen») ble vedtatt 26. april 2011 og

 • Energi internasjonalt

  Landingsside Olje- og energidepartementet

  Gjennom hele historien til den norske olje- og gassvirksomheten har det internasjonale aspektet vært viktig. Kontaktflaten med den internasjonale industrien er meget bred, og mange av de største internasjonale oljeselskapene har i mange år vært etablert på norsk sokkel og bidratt til dens utvikling i kraft av sin teknologi og kompetanse.

 • Øko-designkrav til elektromotorer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 06.02.2014
  Celexnr.: 32009R0640

  (2005/32/EC) ( se eget EØS-notat). EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng...Øko-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger

 • Økodesignkrav til kjøle-/fryseapparater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 06.05.2013
  Celexnr.: 32009R0643 Basis rettsaktnr.: 0032/2005

  økodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat). EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng...Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger