Takk for ditt høringssvar

Takk for at du avga ditt høringssvar. Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no. Det vil derfor kunne ta litt tid før ditt svar er offentliggjort.

Til høringen Til mine høringssvar

Testing - Høringer

Avgitt høringssvar

Høring

Svartype:

Med merknader

Avsender:

Test

Kontaktperson:

Ola Nordmann

Kontakt-e-post:

ola.nordmann@.epost.no

Tittel:

Min tittel

Teksten i høringssvaret:

Mitt høringssvar

Slutt på mitt høringssvar.

Vedlegg:

Apple-Logo-rainbow.png (36,79 KB)