Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

Avgi høringssvar

Høring

Her kan du avgi ditt høringssvar. Alle har adgang til å avgi svar til høringen. Høringssvarene vil bli lagt ut på regjeringen.no etter hvert som de kommer inn.

Status: Denne saken er fortsatt på høring

Høringsfrist: 12.09.2016

Saker sendes på høring for at interesserte parter - både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner - skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Skjema for innsending av høringssvar til : Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

Kontaktinformasjon

Dette feltet må fylles ut.

Feltet inneholder ulovlige tegn.

Teksten i dette feltet vises som avsender for høringssvaret på regjeringen.no. Dersom du har valgt å være anonym, vil dette feltet automatisk fylles ut med "Anonym + et løpenummer"

Feltet inneholder ulovlige tegn.

Oppgi kontaktperson for høringssvaret dersom svaret avgis på vegne av en bedrift eller organisasjon.

Dette feltet må fylles ut.

Ikke gjenkjent som en gyldig e-postadresse.

Oppgi e-postadressen som bekreftelse og kopi av høringssvaret skal sendes til. Adressen vil ikke bli offentliggjort på regjeringen.no

Bekreftelse og kopi av innsendt høringssvar vil bli sendt til denne adressen.

Velg svartype

Dette feltet må fylles ut.

Velges dersom du vil kommentere høringen

Velges dersom din organisasjon ikke har noen innvendinger til høringen

Velges dersom din organisasjon ikke ønsker å ta stilling til høringen

Høringssvar

Feltet inneholder ulovlige tegn.

Overskrift på høringssvaret
Det er enklest for både saksbehandlere og andre som skal lese svaret at du legger det inn i skjemaet som tekst. Det er ikke nødvendig å ha med signatur eller logo.

Last opp

Opplasting av flere filer: Filene må ligge i samme mappe på maskinen din. Klikk på "Finn fil", bla deg frem til riktig mappe, marker alle filene og klikk "Åpne".

Dette feltet må fylles ut.

Det er feil i skjemaet som må rettes før du kan sende inn eller lagre innholdet. Rett opp feilene og prøv igjen.