Høringer - Sorterbar liste

Her kan du se oversikt over høringer, og sortere på avsender, tid og status for å få oversikt. Lorem ipsum dolor sit ametconsetecuter sit vellum.

Høring Departement Utsendt Frist Dager Status

Den norske advokatforening

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 28.09.2012 83 Ferdig behandlet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 30.09.2012 34 Under behandling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 05.10.2012 34 Under behandling

Den norske advokatforening

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 28.09.2012 83 Ferdig behandlet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 30.09.2012 34 Under behandling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Den norske advokatforenings høringssuttalelse i høringen om endringer i energiloven (tittel)

Resultat: Prop. 75 L (2013–2014) - Endringer i privatskolelova

BLD 28.09.2012 05.10.2012 34 Under behandling