Høring - Endringer i energiloven

Prop 41 L. (2012-2013)

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i energiloven som er nødvendige for å gjennomføre forslagene som ble varslet i St.meld. nr. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet (nettmeldingen). Endringene innebærer innføring av ekstern kvalitetssikring og at vedtakskompetanse for større kraftledningssaker heves til Kongen i statsråd.

Status: denne saken er fortsatt på høring

Høringsfrist: 05.10.2014

Det foreslås endringer i energiloven som er nødvendige for å gjennomføre forslagene som ble varslet i St.meld. nr. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet (nettmeldingen). Endringene innebærer innføring av ekstern kvalitetssikring og at vedtakskompetanse for større kraftledningssaker heves til Kongen i statsråd.

Det foreslås samtidig å endre vedtakskompetansen for kraftledningssaker som behandles sammen med en sak etter vassdragslovgivningen, hvor vedtakskompetansen er lagt til Kongen i statsråd. Høringsfristen er fredag 5. oktober 2012. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Carl Fredrik Ekeberg (22 24 62 36).

Med hilsen
Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Følg saken Endringer i energiloven

 • Proposisjon

  Prop. XX – Lorem ipsum forslag til lovvedtak

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam, sequi culpa. Excepturi adipisci similique odio sequi porro, architecto optio et beatae quis, nesciunt impedit voluptatum vel maiores possimus accusamus consequuntur.

  Følg saken videre på stortinget.no

 • Proposisjon

  Prop. XX – Lorem ipsum forslag til lovvedtak

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam, sequi culpa. Excepturi adipisci similique odio sequi porro, architecto optio et beatae quis, nesciunt impedit voluptatum vel maiores possimus accusamus consequuntur.

 • Proposisjon

  Prop. XX – Lorem ipsum forslag til lovvedtak

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam, sequi culpa. Excepturi adipisci similique odio sequi porro, architecto optio et beatae quis, nesciunt impedit voluptatum vel maiores possimus accusamus consequuntur.

Prop XX er også brukt som underlag i flere saker