Høring av forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i kravet til leveringspliktige posttjenester på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 06.04.2018

Høringen er åpen for alle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nostrum numquam enim vitae sint, quod, impedit sit temporibus quisquam optio, dignissimos molestiae hic nemo, tenetur aliquam at. Neque eveniet provident molestiae.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque laborum fugiat corporis at nemo. Nobis quos eum ex labore est blanditiis aliquam quod reprehenderit ratione, laudantium ullam, magnam tenetur nam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque laborum fugiat corporis at nemo. Nobis quos eum ex labore est blanditiis aliquam quod reprehenderit ratione, laudantium ullam, magnam tenetur nam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque laborum fugiat corporis at nemo. Nobis quos eum ex labore est blanditiis aliquam quod reprehenderit ratione, laudantium ullam, magnam tenetur nam!