Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse 11. februar:

Produktivitetskommisjonens andre rapport: Omstilling er nødvendig

Finansminister Siv Jensen mottok i dag Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016: 3 fra kommisjonsleder Jørn Rattsø. I rapporten skriver kommisjonen at norsk økonomi er ved et viktig vendepunkt og at økonomien må omstilles mot høyere produktivitetsvekst.

Fra Skjennungen i Nordmarka

Regjeringen gjør det enklere å drive friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Dette står i den nye stortingsmeldingen om friluftsliv.

Dokumenter

Stortingsmelding

Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet

11.03.2016: Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet.

Stortingsmelding

Ulv i norsk natur — Bestandsmål for ulv og ulvesone

18.03.2016: Stortingsmeldingen omhandler forslag til bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge.

Finn dokument


Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (Pressevakt: 947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo