Styrer, råd og utvalg

Her finner du permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper, tidsbegrensede råd, utvalg og arbeidsgrupper og innstillinger som er levert.

 • Advokatlovutvalget

  Utvalg som skal avgi sin utredning innen 2. mars 2015. Utvalget skal gå gjennom advokatregelverket og å få utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.

 • Advokatlovutvalget

  Utvalg som skal avgi sin utredning innen 2. mars 2015

  Utvalget skal gå gjennom advokatregelverket og å få utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mai 2008 et tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Formålet med rådets tilsyn er å se til at behandlingen av utlendingene på Trandum skjer i samsvar med lovgivningen.