Etater og virksomheter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets underliggende og tilknyttede virksomheter.

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)

  Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og dei delane av sosialtenestene i kommunen som inngår i dei felles lokale kontora. Arbeids- og velferdsforvaltninga skal medverke til sosial og økonomisk tryggleik og fremje overgang til arbeid og aktiv verksemd.

  Nettside: www.nav.no

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

  Barne-, ungdoms- og familietetaten har som oppgave å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

  Nettside: www.bufetat.no

 • Barneombudet

  Barneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Lov om barneombud ble vedtatt i 1981, og verdens første barneombud ble utnevnt samme år. Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre.

  Nettside: www.nav.no