Navn Navnesen

Nåværende rolle

Statsråd

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.10.2016 -

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

Tidligere roller

Statsråd

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.10.1997-17.03.2000

Statssekretær

for statsråd Navnesen, Navn

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.10.1997-17.03.2000

Politisk rådgiver

for statsråd Navnesen, Navn

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.10.1997-17.03.2000 (Permisjon 18.11.1998-06.04.1999)