Kjell Magne Bondeviks første regjering

Redaksjonell valgfri ingress.

Redaksjonell valgfri tekst. I statsråd 10. mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks (første) regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra 17. mars 2000 kl. 12.00. Samtidig ble Jens Stoltenbergs (første) regjering utnevnt, med virkning fra 17. mars 2000 kl. 12.00.

Om regjeringen

Statsminister:
Bondevik, Kjell Magne (Krf)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Valg
Fratredelsesgrunn:
Valg
Partier i regjering:
Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere