Justis- og politidepartementet (1947-1954)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Regjeringspolitikere

Sorter etter:

Sorter etter: