Karbonnøytral innen 2030 og tittelen blir litt lengre

Ingress ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. Curabitur ut ornare leo.

H2 overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.

H3 overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.

H4 overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.

H5 overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. Curabitur ut ornare leo. Morbi eget risus quis sem venenatis interdum. Morbi semper ante at sapien placerat, sit amet tempor dolor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.
  • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.

  1. Lorem ipsum dolor sit amet
  2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.
  3. Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt rutrum justo eget dignissim. In tincidunt rutrum justo eget dignissim.

Alternativ bildetekst
Her er et bilde – bildet ligger i figure.
Alternativ bildetekst

Her er et lidt mindre bilde – ikke bredt nok for lightbox i full-skjerm visning.

Alternativ bildetekst

Her er et bilde – bildet ligger i en lenke. Har data-large-image-src

Alternativ bildetekst

Her er samme bilde – uten <figure> element.

Tabell

Ratione praesentium Pariatur recusandae Animi ratione dolores ex Ratione praesentium Pariatur recusandae Animi ratione dolores ex Ratione praesentium Pariatur recusandae Animi ratione dolores ex

Commodi maiores sequi iure necessitatibus quaerat, dignissimos nihil hic ratione praesentium fuga. Libero fugiat eum quo laborum illo fuga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ipsa ducimus similique. Officiis ipsum quidem repellendus. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam.

Commodi maiores sequi iure necessitatibus quaerat, dignissimos nihil hic ratione praesentium fuga. Libero fugiat eum quo laborum illo fuga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ipsa ducimus similique. Officiis ipsum quidem repellendus. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam. Officiis ipsum quidem repellendus. Officiis ipsum quidem repellendus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam. Officiis ipsum quidem repellendus. Officiis ipsum quidem repellendus.

Commodi maiores sequi iure necessitatibus quaerat, dignissimos nihil hic ratione praesentium fuga. Libero fugiat eum quo laborum illo fuga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit ipsa ducimus similique. Officiis ipsum quidem repellendus. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi nihil quam. Officiis ipsum quidem repellendus. Officiis ipsum quidem repellendus.
Tabell med class .table-grid med tabelloverskrifter (TH)
Pariatur recusandae Animi ratione dolores Ratione praesentium Lorem ipsum dolor
Eaque perferendis pariatur recusandae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi ratione dolores ex, quaerat ea. Officiis ipsum quidem repellendus.
Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem. Eaque perferendis pariatur recusandae nihil quam? Ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi. Officiis ipsum quidem repellendus.
Officiis ipsum quidem repellendus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae. Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem.
Tabell med class .table-grid uten tabelloverskrifter (TH)
Eaque perferendis pariatur recusandae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi ratione dolores ex, quaerat ea. Officiis ipsum quidem repellendus.
Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem. Eaque perferendis pariatur recusandae nihil quam? Ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi. Officiis ipsum quidem repellendus.
Officiis ipsum quidem repellendus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae. Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem.
Tabell med class .table-zebra
Pariatur recusandae Animi ratione dolores Ratione praesentium Lorem ipsum dolor
Eaque perferendis pariatur recusandae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi ratione dolores ex, quaerat ea. Officiis ipsum quidem repellendus.
Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem. Eaque perferendis pariatur recusandae nihil quam? Ullam dolorem, ipsam iure molestias excepturi. Officiis ipsum quidem repellendus.
Officiis ipsum quidem repellendus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eaque perferendis pariatur recusandae. Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem.
Officiis ipsum quidem repellendus. Eaque perferendis pariatur recusandae? Animi ratione dolores ex, quaerat ea, ullam dolorem. Ipsam iure molestias excepturi nihil quam.
  • Curabitur ut ornare leo
  • Morbi eget risus quis sem venenatis interdum
  • Beatae numquam dicta voluptas molestiae incidunt debitis consequatur quibusdam saepe illum est, blanditiis eaque et temporibus fugiat omnis obcaecati molestias error praesentium quia. Ipsum deserunt dolorum odit excepturi libero fugiat.

Generelle spørsmål:

Svar:
Statens reiseregulativer består av to avtaler som gjelder på reiser i Norge og i utlandet. Avtaletekstene i sin helhet finner du her:

Avtalene regulerer blant annet hvordan arbeidstakere får dekket kostnader i forbindelse med reisen, som reiseutgifter (bil, fly, taxi, buss osv.), overnattingsutgifter og utgifter til måltider. Avtalene inneholder også bestemmelser om dekning av andre utgifter arbeidstaker måtte ha i forbindelse med reise. I tillegg er det bestemmelser om kompensasjon for reisetid og arbeidstid (kun utenlands), kredittkort og forskudd, samt erstatning og forsikring.

Svar:
Privat arbeidsgiver kan avtale at de bruker statens reiseregulativ eller lignende avtaler i arbeidsavtale eller tariffavtale. En arbeidsgiver kan henvise til statens reiseregulativer, for eksempel i egen avtale eller arbeidskontrakt. En slik henvisning kan bety at arbeidsgiver har ment at reiseregulativene skal gjelde helt eller delvis

Ansatte i privat sektor er omfattet av skattebestemmelsene på området. Se nærmere om dette under ”Skattespørsmål”.

Svar:
Kommunal sektor er ikke omfattet av avtalene. De har egne reiseregulativer som har henvisninger til statens reiseregulativer. Disse regulerer i all hovedsak transport, nattillegg, dekning av utgifter til kost og administrativ forpleining. Spørsmål om kommunenes reiseregulativer må rettes til KS (Kommunesektorens organisasjon). Vi viser til KS’ reiseregulativer på deres hjemmesider.

Hvem gjelder reiseregulativene for?

Svar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inngår og forvalter innenlandsavtalen og utenlandsavtalen. Særavtaler som staten har fremforhandlet med statens hovedsammenslutninger gjelder for statlige ansatte.

Ordbok

Grunnloven og konstitusjonell praksis avgjør hvilke saker som formelt sett må besluttes endelig i statsråd hos Kongen, og hvilke saker den enkelte statsråd kan avgjøre selv. I begge tilfeller er regjeringskonferansen det sentrale forum for de politiske drøftelsene før de formelle beslutningene treffes.

Fotnoter

Grunnloven Skrevne regler om hvordan et land skal styres og hvordan makten skal fordeles.
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.

Kongen Norges statsoverhode når dette er en mann. Brukes av og til i lover eller forskrifter som kortform for begrepet "Kongen i statsråd".

Konstitusjonell Som gjelder eller er i samsvar med konstitusjonen, det vil si landets forfatning eller grunnlov.

Statsråd Medlem av regjeringen, også kalt minister.
Brukes også om regjeringsmøte ledet av Kongen. Her fatter regjeringen offisielle beslutninger.

Media

Nett-tv Kommer Nett-TV: Halvårlig pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her