Styre: Norsk Tipping AS

I generalforsamling 23. april 2015 ble det valgt nytt styre for Norsk Tipping AS med Linda Bernander Silseth som styreleder.

Styrets sammensetning:

Linda Bernander Silseth, styreleder. Daglig leder i Flytoget AS, tidligere daglig leder i TusenFryd.

Bjørn Maaseide, nestleder. Norgessjef i Sats Elixia og daglig leder og eier av Maaseide Promotion, tidligere mangeårig profesjonell sandvolleyballspiller.

David Hansen. Direktør myndighetskontakt Telenor. Tidligere bystyrerepresentant KrF Oslo og politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, for utviklingsministeren.

Anne Lise Meyer. Daglig leder AS Hamang Papirfabrik. Tidligere adm dir i Gillette Norge, mangeårig styremedlem og styreleder i Avishuset Dagbladet.

Kari Skeidsvoll Moe, juridisk direktør i TrønderEnergi AS.

Sindre Østgård, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius.

Første varamedlem: Dag Westby. Direktør internkontroll i Forsvarsbygg.

Andre varamedlem: Line M. Rustad. Kultursjef Elverum kommune.

Om Styret i Norsk Tipping AS

Nynorsk: navn på nynorsk

English: name in english

Sami: navn på samisk

Opprettet: 1946-01-01

Type: Permanent. Medlemmer oppnevnes for 2 år om gangen.

Underlagt: Kulturdepartementet - Medieavdelingen

Kontakt

Organets postadresse: Drammensveien 130, 0227 Oslo

Eget nettsted: www.norsk-tipping.no

Mandat

Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103 og vedtekter og retningslinjer for øvrig fastsatt av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.

Aktive medlemmer (pr. 20.09.2016)

Antall medlemmer: 8
Antall varamedlemmer: 4