Aktuelt

Nyheter

 • Presseinvitasion: Nordiske forsvarsministre diskuterer regionale sikkerhetsutfordringer den 30.-31. mars

  Pressemelding Dato: 29.03.2016

  Forsvarsministerne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island møtes på Frederiksberg slott i Danmark for å drøfte landenes forsvarssamarbeid.

 • Sandefjord får en renere fjord

  Nyhet Dato: 29.03.2016

  Sandefjordsfjorden er kraftig forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klima- og miljødepartementet støtter nå oppryddingen i forurenset sjøbunn med 120 millioner kroner.

 • Endeleg rapport frå Berekningsutvalet kjem 1. april

  Nyheit Dato: 29.03.2016

  Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera legg fredag 1. april fram ein endeleg rapport over utviklinga i lønningar og inntekter, prisar og konkurranseevne mv. i samband med lønnsoppgjera i 2016.

 • Hveteprisen går ned

  Nyhet Dato: 29.03.2016

  Internasjonale hvetepriser har falt jevnt gjennom hele 2015-2016, etter flere år med gode avlinger. Prisene hadde en liten oppsving i første halvdel av mars. Prisoppgangen skyldes først og fremst justering etter flere måneder med nedgang, heller enn endringer i varetilgangen.

 • Samferdselsministeren ut i landet for å få innspill til ny Nasjonal transportplan

  Pressemelding Dato: 29.03.2016

  I dag starter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet sin NTP-turné. Første reisemål er Agder-fylkene, der NHO arrangerer et innspillsmøte for næringslivet. - Vi ønsker innspill og synspunkter fra mange ulike hold i arbeidet vårt med ny Nasjonal transportplan. De neste månedene vil vi derfor reise land og strand rundt for å lytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Over 1000 nye lærere i barneskolen

  Pressemelding Dato: 29.03.2016

  Fra høsten får alle kommuner tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. – Tilsammen er det bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Vann skaper arbeidsplasser

  Tale/innlegg Dato: 22.03.2016

  Global Risk Report 2016 slår fast at tilgang til vann i tiden framover vil være den største risikofaktoren for den økonomiske utviklingen i verden. I dag markeres FNs internasjonale vanndag, årets tema er vann og arbeidsplasser. Opptil 90 prosent av arbeidsplassene innenfor industrien er sterkt eller moderat avhengig av vann. Dette viser både potensialet i vann og alvoret i mangel på vann, skriver EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker og statssekretær Tone Skogen.

 • Innlegg på møtet med EU-landenes ambassadører

  Tale/innlegg Dato: 18.03.2016

  "It is crucial that European governments work closely together to meet common challenges, such as climate change, migration, unemployment, violent extremism, and instability in Europe’s neighbourhood", sa EØS- og EU-minister Elisabeth Aspakers bl.a. i sitt innlegg på et møte 18. mars med EU-landenes ambassadører i Norge.

 • Veien mot fred er lang og kronglete

  Tale/innlegg Dato: 17.03.2016

  Norge vil fortsette sitt engasjement som en stor humanitær bidragsyter for Sør-Sudan, skriver politisk rådgiver Peder Weideman Egseth.

 • Kronikk: Noreg viser veg i kampen mot antibiotikaresistens

  Tale/innlegg Dato: 17.03.2016

  Tenk deg at du får ein hissig infeksjon. Eit sår som ikkje gror og berre veks seg større og større. Du vert lagt inn på sjukehus og blir behandla med antibiotikum. Ingenting ser ut til å fungere og du blir berre dårlegare og dårlegare. Bakterien du har fått i kroppen har utvikla motstandskraft mot antibiotikum og ingen medisin kan gjere deg frisk.

 • Kronikk: Kulturens livsgrunnlag må styrkes

  Tale/innlegg Dato: 17.03.2016

  Var du en av dem som tok turen innom kinoen i helga? Eller kjøpte du en bok? Eller kanskje du hørte på en ny, norsk låt? Sjansen er stor for at du den siste tiden har benyttet deg av et norsk kulturtilbud og at du har betalt for det. Det er av avgjørende betydning at filmskaperen, forfatteren og artisten du liker får sine rettigheter ivaretatt slik at de kan fortsette å skape og formidle kunst. Det er dette åndsverkloven, vår viktigste kulturlov, skal sørge for.

 • Hilsningstale på kvenfolkets dag 16. mars 2016

  Tale/innlegg Dato: 16.03.2016

  Kjære venner, Gratulerer med kvenfolkets dag! Det er en stor glede for meg å tilbringe denne dagen her sammen med dere i Oslo.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Strømmer presentasjon av stortingsmelding om ulv

  Sending 18.03.2016, 12:00

  Presentasjonen av stortingsmeldingen om ulv i norsk natur strømmes direkte her fredag 18. mars klokken 12.

 • Nett-tv Pressekonferanse om vedlikehold i transportsektoren: Her blir det aktivitet i 2016

  Sending 17.03.2016, 12:00

  Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 17. mars kl. 12 for å presentere hvor og når det det blir vedlikeholdsarbeider på vei, jernbane og kyst i 2016. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommenterer hvilken betydning regjeringens vedlikeholdsinnsats har for sysselsettingen så vel som for fremkommelighet og trafikksikkerhet over hele landet.

 • Nett-tv Ny utredningsinstruks

  Sending 16.03.2016, 08:00

  I dag er det vedtatt ny utredningsinstruks for staten. Instruksen trer i kraft fra 1. mars 2016. Samtidig er forvaltningen av instruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet med virkning fra samme dato.

 • Nett-tv Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Trondheim

  Sending 12.03.2016, 13:00

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Påmeldingsfristen til møtet i Trondheim er 8. mars.

 • Nett-tv Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

  Sending 10.03.2016, 12:00

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottek 10. mars kl. 12 innstillinga til ei ny kommunelov, NOU 2016:4.

 • Nett-tv Diskuterer nye arbeidsplasser i norsk industri

  Sending 02.03.2016, 08:45

  Onsdag 2. mars møtes næringslivet for å snakke om industriens fremtid, og for å gi innspill til regjeringens industrimelding.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.